Klientų savitarnos (e-prekybos) sprendimų kūrimas

UAB „Labradoro inovacijos“ nuo 2022 m. vasario  mėn. įgyvendina projektą, kurio tikslas – sukurti įmonės el. prekybos platformą, kuri apimtų procesą nuo produktų pasirinkimo iki apmokėjimo ir sąskaitos.

Projekto rezultatas – bus sukurta ir įdiegta el. prekybos programinė įranga. Sukurti sprendiniai bus patogūs klientams ir turės tiesioginę įtaką tiek efektyviam  el. pardavimų valdymui, tiek optimaliam įmonės resursų valdymui, o naujo pardavimų kanalo atsiradimas sąlygos pajamų augimą.

UAB „Labradoro inovacijos“, optimaliai išnaudodama laiką ir resursus, įgyvendins projektą maksimaliai siekdama projekte numatytų ir užsibrėžtų tikslų bei rezultatų.  

Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo, kaip Europos Sąjungos atsako į COVID-19 pandemiją priemonė

Projekto pavadinimas – Klientų savitarnos (e-prekybos) sprendimų kūrimas

Projekto vykdytojas: UAB „Labradoro inovacijos“

Projekto vykdymo pradžia: 2022 m. vasario  09 d.

Projekto vykdymo pabaiga: 2022 m. rugpjūčio 10 d.