Labradoras | Paminklų gamyba | Antkapiai

Salininkų naujosios kapinės

 

Juridinio asmens teises turinčios religinės bendruomenės ir bendrijos pagal Lietuvos Respublikos religinių bendruomenių ir bendrijų įstatymą gali turėti savo konfesines kapines. Konfesinės kapinės Vilniaus mieste: Vilniaus stačiatikių šv. Eufrosinijos parapijos kapinės yra Stačiatikių kapinės, Vilniaus miesto Visų Šventųjų parapijos kapinės yra Naujosios Salininkų ir Pupinės kapinės, Vilniaus sentikių religinės bendruomenės kapinės yra Sentikių kapinės, Lietuvos žydų bendruomenės kapinės yra Sudervės žydų (žydų sektorius) kapinės. Šios religinės bendruomenės ar bendrijos yra atsakingos už Lietuvos Respublikos žmonių palaikų laidojimo įstatyme, Lietuvos Respublikos vyriausybės patvirtintose kapinių tvarkymo taisyklėse ir kituose teisės aktuose kapinių prižiūrėtojui nustatytų reikalavimų laikymąsi.

Senosios Salininkų kapinės – riboto laidojimo.

Netoli Salininkų yra XIX–XX a. pirmosios pusės Kelmijos kapinaitės, kuriose palaidoti Goreckių, Vrublevskių giminės atstovai. Prie Katiliškių gatvės yra Salininkų naujosios kapinės.