Laidojimo tvarka

Laidojimo tvarka: Nauja kapavietė skiriama ir išduodamas leidimas laidoti: mirusiojo giminaičiams, sutuoktiniui (-ei) ar kitam laidojimą organizuojančiam asmeniui. Dokumentai: 1) rašytinis prašymas (prašymą pateikęs asmuo tampa atsakingas už kapavietės priežiūrą); 2) mirties liudijimas (iš santuokų rūmų); 3) Vilniaus miesto savivaldybės leidimas laidoti Vilniaus miesto kapinėse, jeigu velionis buvo ne Vilniaus miesto gyventojas. Už kapavietės priežiūrą …

Laidojimo tvarka Skaityti daugiau »