Laidojimo tvarka

Laidojimo tvarka: Nauja kapavietė skiriama ir išduodamas leidimas laidoti:mirusiojo giminaičiams, sutuoktiniui (-ei) ar kitam laidojimą organizuojančiam asmeniui. Dokumentai:1) rašytinis prašymas (prašymą pateikęs asmuo tampa atsakingas už kapavietės priežiūrą);2) mirties liudijimas (iš santuokų rūmų);3) Vilniaus miesto savivaldybės leidimas laidoti Vilniaus miesto kapinėse, jeigu velionis buvo ne Vilniaus miesto gyventojas. Už kapavietės priežiūrą yra atsakingas asmuo, kurio …

Laidojimo tvarka Skaityti daugiau »