Labradoras | Paminklų gamyba | Antkapiai

Paminklo statymo tvarka:

Svarbu

Paminklo statymo darbai gali būti vykdomi tik dalyvaujant atsakingam už kapavietės priežiūrą asmeniui.
Paminklus ir kitus kapaviečių statinius pagal projektus, suderinus su Kairėnų arba Liepinės kapines prižiūrinčios įmonės architektu, stato UAB „Labradoras“ partneriai, t.y. įmonės, sudariusios bendradarbiavimo sutartis.

Ištrauka iš „Kapaviečių statinių statymo Vilniaus miesto kapinėse taisyklių“:

1. Kapavietėse gali būti šie statiniai:
1.1. Paminklas iš natūralaus ar dirbtinio akmens iki 1,2 m aukščio (nuo žemės paviršiaus, įskaitant cokolio aukštį) ir iki 1,5 m pločio, kai paminklas komponuojamas iš dviejų akmens dalių, kurių viena nuo kitos yra nutolusi mažiau negu 50 cm, jos sujungiamos dekoratyviniu elementu (kalto ar lieto metalo ažūrine kompozicija, kryžiumi, “saulute” ir pan.);
1.2. Stulpo, obelisko, kryžiaus, koplytstulpio formos paminklas iš natūralaus ar dirbtinio akmens arba medžio iki 2,0 m aukščio, neskaičiuojant kryžiaus ar “saulutės” formos viršūnės;
1.3. Skulptūrinės kompozicijos paminklas iš natūralaus ar dirbtinio akmens, kalto arba lieto metalo (ar jų derinių), turintis trijų matavimų skulptūrinės, portretinės ar dekoratyvinės erdvinės plastikos pavidalą.

2. Kapaviečių statinius statyti turi teisę juridiniai ir fiziniai asmenys pagal nustatyta tvarka patvirtinus projektus.

4. Kapaviečių statinių projektų atitikimą taisyklėms tikrina:
4.1. Miesto kapines prižiūrinti ir tvarkanti įmonė ar bendrovė.

7. Kapavietėse esantys statiniai ir želdiniai (kai jie nustatyta tvarka įregistruoti kapinių priežiūros įmonėje ar bendrovėje) yra juos įrengusių juridinių arba fizinių asmenų nuosavybė.

Daugiau informacijos rasite:
Kapaviečių statinių statymo Vilniaus miesto kapinėse taisyklėse ČIA