Labradoras | Paminklų gamyba | Antkapiai

Laidojimo tvarka:

Nauja kapavietė skiriama ir išduodamas leidimas laidoti:
mirusiojo giminaičiams, sutuoktiniui (-ei) ar kitam laidojimą organizuojančiam asmeniui.

Dokumentai:
1) rašytinis prašymas (prašymą pateikęs asmuo tampa atsakingas už kapavietės priežiūrą);
2) mirties liudijimas (iš santuokų rūmų);
3) Vilniaus miesto savivaldybės leidimas laidoti Vilniaus miesto kapinėse, jeigu velionis buvo ne Vilniaus miesto gyventojas.

Už kapavietės priežiūrą yra atsakingas asmuo, kurio prašymu išduotas leidimas laidoti ir skirta kapavietė. Jo duomenys nurodomi žurnale. Atsakingas už kapavietės priežiūrą asmuo turi kapavietę prižiūrėti arba sudaryti jos priežiūros sutartį su kitais asmenimis, kad kapavietė būtų tvarkinga.

Palaikams laidoti gali būti skiriamos kapavietės:
1) vienam kapui (vienvietė) – 3,75 kv. metro (1,5 x 2,5 m);
2) dviem kapams (dvivietė) – 5,5 kv. metro (2,2 x 2,5 m);
3) trims kapams (trivietė) – 7 kv. metrų (2,8 x 2,5 m).

Leidimas laidoti šeimos kapavietėje yra išduodamas atsakingam už kapavietės priežiūrą asmeniui.

Dokumentai laidojant šeimos kapavietėje:
1) rašytinis prašymas;
2) mirties liudijimas (iš santuokų rūmų);
3) Vilniaus miesto savivaldybės leidimas laidoti Vilniaus miesto kapinėse, jeigu velionis buvo ne Vilniaus miesto gyventojas (Vilniaus miesto savivaldybės leidimas laidoti Vilniaus miesto
kapinėse išduodamas pateikus kapinių administracijos pažymą, kad esamoje kapavietėje yra vietos laidoti palaikus).
Jeigu asmuo, įrašytas žurnale atsakingu už kapavietės priežiūrą, miršta arba dėl kitų priežasčių negali rūpintis kapavietės priežiūra, jo giminaičiai, sutuoktinis (-ė) arba kapavietėje palaidotų mirusiųjų giminaičiai ir sutuoktinis (-ė) turi susitarti, kas bus atsakingas už kapavietės priežiūrą, ir raštu apie tai pranešti kapinių prižiūrėtojui. Kapinių prižiūrėtojas žurnale padaro reikiamus pakeitimus.

Daugiau informacijos rasite:
Kapinių tvarkymo taisyklėse ČIA