Krepšelis 0

UAB “Labradoras” turi ilgalaikę kapinių priežiūros patirtį. Įmonė laimėjo Vilniaus miesto savivaldybės rengiamus Vilniaus miesto kapinių priežiūros bei administravimo konkursus. Šiuo metu UAB “Labradoras” administruoja, eksploatuoja bei prižiūri Kairėnų ir Liepinės kapines. Liepinės kapinių įrengimas, priežiūra ir kapinių plėtra vykdoma įmonės lėšomis.

Mes teikiame tokias paslaugas: kapaviečių įrengimas ir priežiūra, duobių kasimas, įrankių nuoma, prekyba sijotu juodžemiu, žvakėmis ir gėlėmis.

Laidojimo tvarka

Nauja kapavietė skiriama ir išduodamas leidimas laidoti:
mirusiojo giminaičiams, sutuoktiniui (-ei) ar kitam laidojimą organizuojančiam asmeniui.

Dokumentai:
1) rašytinis prašymas (prašymą pateikęs asmuo tampa atsakingas už kapavietės priežiūrą);
2) mirties liudijimas (iš santuokų rūmų);
3) Vilniaus miesto savivaldybės leidimas laidoti Vilniaus miesto kapinėse, jeigu velionis buvo ne Vilniaus miesto gyventojas.

Už kapavietės priežiūrą yra atsakingas asmuo, kurio prašymu išduotas leidimas laidoti ir skirta kapavietė. Jo duomenys nurodomi žurnale. Atsakingas už kapavietės priežiūrą asmuo turi kapavietę prižiūrėti arba sudaryti jos priežiūros sutartį su kitais asmenimis, kad kapavietė būtų tvarkinga.

Palaikams laidoti gali būti skiriamos kapavietės:
1) vienam kapui (vienvietė) – 3,75 kv. metro (1,5 x 2,5 m);
2) dviem kapams (dvivietė) – 5,5 kv. metro (2,2 x 2,5 m);
3) trims kapams (trivietė) – 7 kv. metrų (2,8 x 2,5 m).

Leidimas laidoti šeimos kapavietėje yra išduodamas atsakingam už kapavietės priežiūrą asmeniui.

Dokumentai laidojant šeimos kapavietėje:
1) rašytinis prašymas;
2) mirties liudijimas (iš santuokų rūmų);
3) Vilniaus miesto savivaldybės leidimas laidoti Vilniaus miesto kapinėse, jeigu velionis buvo ne Vilniaus miesto gyventojas (Vilniaus miesto savivaldybės leidimas laidoti Vilniaus miesto
kapinėse išduodamas pateikus kapinių administracijos pažymą, kad esamoje kapavietėje yra vietos laidoti palaikus).
Jeigu asmuo, įrašytas žurnale atsakingu už kapavietės priežiūrą, miršta arba dėl kitų priežasčių negali rūpintis kapavietės priežiūra, jo giminaičiai, sutuoktinis (-ė) arba kapavietėje palaidotų mirusiųjų giminaičiai ir sutuoktinis (-ė) turi susitarti, kas bus atsakingas už kapavietės priežiūrą, ir raštu apie tai pranešti kapinių prižiūrėtojui. Kapinių prižiūrėtojas žurnale padaro reikiamus pakeitimus.

Daugiau informacijos rasite:
Kapinių tvarkymo taisyklėse ČIA

Paminklo statymo taisyklės

Svarbu
Paminklo statymo darbai gali būti vykdomi tik dalyvaujant atsakingam už kapavietės priežiūrą asmeniui.
Paminklus ir kitus kapaviečių statinius pagal projektus, suderinus su Kairėnų arba Liepinės kapines prižiūrinčios įmonės architektu, stato UAB “Labradoras” partneriai, t.y. įmonės, sudariusios bendradarbiavimo sutartis.

Ištrauka iš „Kapaviečių statinių statymo Vilniaus miesto kapinėse taisyklių“:

1. Kapavietėse gali būti šie statiniai:
1.1. Paminklas iš natūralaus ar dirbtinio akmens iki 1,2 m aukščio (nuo žemės paviršiaus, įskaitant cokolio aukštį) ir iki 1,5 m pločio, kai paminklas komponuojamas iš dviejų akmens dalių, kurių viena nuo kitos yra nutolusi mažiau negu 50 cm, jos sujungiamos dekoratyviniu elementu (kalto ar lieto metalo ažūrine kompozicija, kryžiumi, “saulute” ir pan.);
1.2. Stulpo, obelisko, kryžiaus, koplytstulpio formos paminklas iš natūralaus ar dirbtinio akmens arba medžio iki 2,0 m aukščio, neskaičiuojant kryžiaus ar “saulutės” formos viršūnės;
1.3. Skulptūrinės kompozicijos paminklas iš natūralaus ar dirbtinio akmens, kalto arba lieto metalo (ar jų derinių), turintis trijų matavimų skulptūrinės, portretinės ar dekoratyvinės erdvinės plastikos pavidalą.

2. Kapaviečių statinius statyti turi teisę juridiniai ir fiziniai asmenys pagal nustatyta tvarka patvirtinus projektus.

4. Kapaviečių statinių projektų atitikimą taisyklėms tikrina:
4.1. Miesto kapines prižiūrinti ir tvarkanti įmonė ar bendrovė.

7. Kapavietėse esantys statiniai ir želdiniai (kai jie nustatyta tvarka įregistruoti kapinių priežiūros įmonėje ar bendrovėje) yra juos įrengusių juridinių arba fizinių asmenų nuosavybė.

Daugiau informacijos rasite:
Kapaviečių statinių statymo Vilniaus miesto kapinėse taisyklėse ČIA